Bij Centrum Regenboogkind kunnen kinderen en adolescenten terecht voor therapie wanneer er sprake is van psychosociale problematiek. Daarnaast kunnen ouders hier terecht voor opvoedadvies.

Therapie

Kinderen en adolescenten vanaf 6 tot en met 21 jaar oud kunnen bij Centrum Regenboogkind hulp krijgen bij de volgende problemen:

 • niet lekker in zijn/haar vel zitten
 • gepest worden
 • niet weerbaar genoeg zijn
 • cognitieve, sociale en motorische faalangst
 • psychische klachten en/of psychosomatische klachten
 • weinig zelfvertrouwen
 • niet weten om te gaan met zijn/haar hooggevoeligheid/hoogbegaafdheid, niet zichzelf durven te zijn
 • heeft uw kind een ander probleem wat hier niet genoemd wordt, neemt u dan gerust contact op om na te gaan wat Centrum Regenboogkind voor uw kind kan betekenen

De therapie bij Centrum Regenboogkind is één op één en vindt plaats in de praktijkruimte. De ouder/verzorger kan wachten in de wachtruimte of komt op een van te voren afgesproken tijdstip weer terug bij Centrum Regenboogkind. Er wordt gebruikt gemaakt van cognitieve gedragstherapie en/of geleide fantasieoefeningen en visualisatieoefeningen. Met cognitieve gedragstherapie zijn de aandachtspunten: ontspanning, gevoel, gedachten en gedrag. Kinderen en adolescenten leren dat ze zelf invloed hebben op hoe zij zich voelen, denken en gedragen. Tevens leren ze hoe ze hier invloed op kunnen hebben door middel van allerlei oefeningen. Ze krijgen huiswerk mee om de aangeleerde vaardigheden eigen te maken. Geleide fantasieoefeningen worden toegepast om meer te weten te komen over wat het kind bezighoudt, belemmert, hoe het kind denkt over bepaalde onderwerpen enzovoort. Tevens wordt het toegepast om kinderen verschillende vaardigheden aan te leren op een speelse fantasievolle manier. Om te ontspannen wordt bijvoorbeeld een geleide fantasieoefening aangeleerd die kinderen/adolescenten zelf kunnen toepassen, zodat ze leren te ontspannen en het herkennen wanneer ze zich gespannen voelen. Bovenstaande is een vorm van psychosociale zorg.

Opvoedadvies

Ouders kunnen bij Centrum Regenboogkind hulp en advies krijgen m.b.t. de volgende onderwerpen:

 • dissynchrone ontwikkeling
 • kind is snel van slag bij terechtwijzing
 • opstandig gedrag
 • perfectionisme, faalangst
 • overdreven zelfkritiek
 • het wel of niet aanmoedigen van een snelle ontwikkeling
 • omgaan met hooggevoeligheid en/of (hoog)begaafdheid
 • staat er een onderwerp niet tussen waar u hulp of advies bij kunt gebruiken, neemt u dan gerust contact op om na te gaan wat Centrum Regenboogkind voor u kan betekenen

De opvoedondersteuning kan plaats vinden bij Centrum Regenboogkind of bij de ouder(s) thuis. Vooraf vindt een intakegesprek plaats om duidelijk in kaart te krijgen wat er precies aan de hand is. Op basis van het intakegesprek kan een opvoedondersteuningsadvies worden opgesteld. Welke door middel van een gesprek wordt overgedragen aan de ouder(s). Meestal zijn twee tot vier opvoedondersteuningsadviezen voldoende.