Wanneer is vastgesteld dat uw kind (hoog)begaafd is komt vaak de vraag “En hoe nu verder?”. Centrum Regenboogkind kan ingezet worden om de leerkrachten van de basisschool van uw kind een advies te geven hoe ze vanaf nu tot en met groep 8 hem/haar zo goed mogelijk kunnen begeleiden op de basisschool.
In het onderwijsadvies zullen aspecten zoals, versnellen, verdiepen en verbreden aan de orde komen, evenals manieren van onderwijzen en ondersteunen in het leerproces. Het onderwijsadvies wordt toegespitst op de specifieke kwaliteiten en behoeften van uw kind, zodat hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en weer met plezier naar school toe gaat.

Wanneer u graag wilt weten of uw kind geschikt is voor het Leonardo Onderwijs of het hoogbegaafdenonderwijs aan CBS Klaverblad in Techum dan kan dit worden meegenomen in de rapportage van het intelligentieonderzoek. Om in aanmerking te komen voor deze vormen van onderwijs is een recent testrapport van een deskundige orthopedagoog benodigd. Dit testrapport wijst uit of het kind zal profiteren van hoogbegaafdenonderwijs. Bij Centrum Regenboogkind kan uw kind getest worden door een  ‘Leonardo Preferred Tester’ en kan dus voorzien in deze benodigde testrapportage.