Even voorstellen..

Jellie

Mijn naam is Jellie de Boer (1979), moeder van twee prachtige zonen Jesse (2012) en Thijs (2016) en een prachtige dochter Anna (2017). In mijn praktijk ben ik werkzaam als orthopedagoog en tevens ben ik in het bezit van een diagnostiekaantekening. Voor beide ben ik NFG geregistreerd. Daarnaast ben ik Leonardo Preferred Tester.

Tijdens mijn studie en daarvoor heb ik mij gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid en hooggevoeligheid. Wat mij vooral opviel is dat (hoog)begaafdheid in veel gevallen niet wordt opgemerkt en erkend, waardoor deze kinderen niet op de juiste manier worden begeleid. Met vaak allerlei negatieve consequenties tot gevolg. Door middel van het afnemen van IQ testen en het geven van onderwijsadvies wil ik er graag mijn steentje aan bijdragen dat kinderen op hun eigen niveau les krijgen.

Daarnaast vind ik het geweldig om door middel van therapie en opvoedondersteuning een bijdrage te kunnen leveren aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van (hoog)begaafde en hooggevoelige kinderen. Door  persoonlijke ervaringen en doordat ik me gespecialiseerd heb in (hoog)begaafdheid en hooggevoeligheid weet ik waar deze kinderen tegenaan kunnen lopen en kan ik hier goed op inspelen tijdens de afname van een IQ test en tijdens de therapie.

Vooral het één op één werken met kinderen en adolescenten spreekt mij aan en daar haal ik dan ook veel voldoening uit. Ik ben iemand die snel het vertrouwen weet te winnen van kinderen en adolescenten, ze op hun gemak weet te stellen, goed in kan spelen op faalangst, perfectionisme, hooggevoeligheid en motivatieproblemen, betrouwbaar is en accuraat te werk ga.

Jellie

Mijn naam is Loes Boxem, trotse moeder van Noëlle (2019) en Floris (2022). Ik ben werkzaam bij Centrum Regenboogkind als psychodiagnostisch medewerker. Ik richt mij voornamelijk op de diagnostiek bij kinderen. Dit houdt in dat ik mij bezig houd met de IQ testafnames en de uitwerking van de bijbehorende rapporten. Ik heb de studie Toegepaste Psychologie afgerond en ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepast Psychologen.

Kinderen en jongeren die (hoog)begaafd en/of hooggevoelig zijn en waarbij dit nog niet is vastgesteld, worden regelmatig niet goed begrepen door hun omgeving. Ook hebben ze zelf soms geen inzicht of verklaring voor hun gedrag en gevoelens. Dit kan leiden tot frustraties en gedragsproblemen. Wanneer door middel van diagnostiek in kaart wordt gebracht wat er speelt, kunnen passende adviezen worden uitgebracht waardoor het kind en de omgeving hier beter mee leren om te gaan.

Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid kunnen dan als kracht worden gezien en ingezet. Wanneer het IQ goed in kaart is gebracht, kan door middel van passende adviezen voor school beter aangesloten worden bij het niveau en de mogelijkheden van het kind. Hierdoor wordt hij of zij voldoende uitgedaagd en kan het kind zich op het eigen tempo blijven doorontwikkelen. Vaak gaan kinderen dan ook weer met veel meer plezier naar school. Ik vind het heel mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen middels diagnostiek. Ik haal dan ook veel voldoening uit mijn werk.