Verbeter je leerproblemen en executieve functies!

Kinderen kunnen last hebben van problemen in de auditieve verwerking. Er is een verschil tussen ‘horen’ en ‘auditieve verwerking’. Wanneer de oren kunnen horen, hoeft spraak nog niet te worden verstaan. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd.

Wanneer een kind, ondanks een goed gehoor, toch problemen heeft met het verstaan van spraak is er een probleem in de auditieve verwerking, of luisterprobleem.

Kenmerkend voor kinderen met problemen in de auditieve verwerking is dat ze:

 • Moeite hebben zich te concentreren.
 • Ze lijken vaak weg te dromen of snel afgeleid te zijn.
 • Hebben moeite met het oplossen van rekensommen of begrijpend lezen.
 • Hebben moeite met het uitvoeren van opdrachten en lijken dingen te vergeten.
 • Hebben problemen met gestructureerd vertellen of het beginnen aan een taak.
 • Zoeken vaak naar woorden of namen die hij/zij wel kent, maar niet kan herinneren.
 • Worden beschouwd als slordige werker.
 • Lijken het overzicht kwijt te zijn en hebben een vol hoofd.

Herken je enkele of meerdere van deze verschijnselen bij je kind?

Acoustic Pioneer heeft twee apps ontwikkeld gericht op de auditieve verwerking. Bij aanvang van de training voert de Acoustic Pioneer Coach een screening uit om het niveau van auditieve verwerking en werkgeheugen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een trainingsaanpak op maat gemaakt. De Elephant Memory Training bestaat uit drie oefeningen die het executief werkgeheugen en de verwerkingssnelheid trainen. Stapelgek op Dieren (Dierenstapelen) traint de vaardigheden die nodig zijn om geluiden die tegelijkertijd in beide oren binnen komen te kunnen onderscheiden. Dit is iets wat veel voorkomt in de klas. Wanneer een kind hier moeite mee heeft ontstaan er leesproblemen of andere leerproblemen. Beide trainingen kunnen ingezet worden vanaf 5 tot en met 17 jaar oud bij Centrum Regenboogkind.

Wetenschappelijke basis

Het werkgeheugen is te trainen. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een positief effect heeft op het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.
Uit onderzoek blijkt ook dat effect van de training versterkt wordt als de training is geïntegreerd in een bestaande behandeling/begeleiding.

Recent onderzoek laat zien dat problemen in de auditieve verwerking meestal samengaan met leerproblemen in het algemeen en specifiek met taalproblemen en leesproblemen. Maar ook de samenhang met executieve functies als werkgeheugen is meerdere malen uit onderzoek naar voren gekomen (Gyldenkaerne e.a., Baas, 2014).

De hoge mate van samen voorkomen van problemen in de auditieve verwerking met andere leerproblemen en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, zoals TOS, dyslexie en autismespectrumstoornissen wordt inmiddels internationaal erkend (BSA, 2017). Zelf zien we ook dat er veel hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen veelal meer beeldend denken en daardoor problemen kunnen hebben met het auditieve werkgeheugen. Voor deze kinderen kan de training ook helpend zijn.

De resultaten

 • Betere focus in de klas.
 • Meer gericht kunnen zijn op de leerkracht.
 • De instructie beter kunnen meekrijgen.
 • Deze trainingen zijn wetenschappelijk effectief gebleken in het versnellen van de leesbehandeling.
 • Kinderen die leesbehandeling PLUS een van de trainingen hadden gedaan, bleken 2 keer zo snel leesvorderingen te maken dan de groep die alleen een leesbehandeling hadden ondergaan.

Afhankelijk van de uitslag van de screening kunt u de volgende pakketten afnemen:

Elephant Memory Training (zonder andere begeleiding)

 • Telefonische intake
 • Screening en assessment
 • Startgesprek in de praktijk (met uitleg over de training, bespreken behandelplan, invullen trainingsboekje met afspraken)
 • Afspraken in praktijk 8x (1x per week) een half uur = 260 euro
 • Nameting
 • Evaluatiegesprek na afloop van de training.
 • Thuis is de client 3 keer per week minimaal 10 minuten en maximaal 25 minuten bezig.
 • Kosten voor deze training zijn: € 500,00

Stapelgek op Dieren/Dierenstapelen(zonder andere begeleiding)

 • Telefonische intake
 • Screening en assessment
 • Startgesprek in de praktijk (met uitleg over de training, bespreken behandelplan, invullen trainingsboekje met afspraken)
 • Afspraken in de praktijk 10 x (1x per week)
 • Nameting
 • Evaluatiegesprek na afloop van de training.
 • Thuis is de client 2 keer per week maximaal 20 minuten bezig.
 • Kosten voor deze training zijn: € 570,00