Bij Centrum Regenboogkind worden IQ testen afgenomen bij kinderen vanaf 2,5 jaar oud tot 21 jaar oud.

De intelligentietesten die hiervoor worden gebruikt zijn de WPPSI-IV-NL, de WISC-V-NL, de WAIS-IV-NL en de RAKIT-2. Met deze IQ testen kunnen verschillende niveaus getest worden bij Centrum Regenboogkind, van matig verstandelijk beperkt tot en met zeer hoogbegaafd. De test wordt door een NFG geregistreerde orthopedagoog met specialisatie (hoog)begaafdheid afgenomen. Alle testen zijn officiële IQ testen die een betrouwbaar en uitgebreid beeld geven van de cognitieve capaciteiten van het kind/puber/jongvolwassene. Hierdoor kan duidelijk worden waardoor het kind/puber/jongvolwassene tegen bepaalde dingen aanloopt in het onderwijs, zo worden de zwakke en sterke punten duidelijk in kaart gebracht. Dit levert vaak nuttige informatie op die gebruikt kan worden om het kind beter te laten functioneren op school of kan helpen bij het vinden van een geschikt schooltype. De uitkomsten van een IQ test kunnen soms heel iets anders uitwijzen dan de leerprestaties op school zouden doen vermoeden. Het geeft het werkelijke niveau van functioneren en denken van het kind aan.

Intelligentieonderzoek

Van het intelligentieonderzoek wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. In deze rapportage komt een stukje over het kind/puber/jongvolwassene zelf te staan, de werkhouding, de IQ- en indexscores/factorscores, verslaglegging van elke subtest, samenvatting en conclusie. In de samenvatting en conclusie wordt vermeld of er sprake is van sterke en/of zwakke kanten van de intelligentie en welke dit zijn. Dit laatste kan alleen bij de WISC-V-NL vastgesteld worden. Daarnaast wordt vermeld wat de ontwikkelingsleeftijd van het kind is. Bij een IQ score van 100 is de ontwikkelingsleeftijd gelijk aan de chronologische leeftijd. Dit betekent dat wanneer een kind bijvoorbeeld 8 jaar oud is (chronologische leeftijd) en hij/zij behaalt een IQ score van 100 dan heeft hij/zij een ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar oud. Hoe hoger de IQ score is des te hoger de ontwikkelingsleeftijd is ten opzichte van de chronologische leeftijd.

Binnen vijf werkdagen na de IQ testafname is de rapportage geschreven. De rapportage wordt door middel van een gesprek overgedragen aan de ouders/verzorgers en indien gewenst  aan de leerkracht(en), zodat hier nog vragen over gesteld kunnen worden en uitgebreider op bepaalde informatie kan worden ingegaan. De ouders/verzorgers krijgen de rapportage in tweevoud ingebonden mee naar huis of toegestuurd via Zivver. Tegenwoordig is een online overdracht tevens mogelijk. De leerkracht(en) en/of intern begeleider van school kan/kunnen dan desgewenst tegelijk aansluiten bij de rapportageoverdracht.

Werkwijze

Het onderzoek kan bij het kind/puber/jongvolwassene thuis plaatsvinden of in een testruimte.

De testafname duurt ongeveer 2-3 uur, dit is afhankelijk van verschillende factoren. De test kan het beste in de ochtenduren worden afgenomen omdat de meeste kinderen/pubers/jongeren zich over het algemeen dan beter kunnen concentreren dan ’s middags. Tijdens de testafname wordt af en toe gepauzeerd, zodat uw zoon/dochter even wat kan eten en/of drinken, even naar buiten kan etc., zodat daarna weer fris verder gegaan kan worden.

Mocht het nodig zijn meer tijd te nemen voor het onderzoek dan is het altijd mogelijk dat er een tweede dagdeel uitgetrokken wordt om het onderzoek af te maken, hier wordt ter plekke over overlegd en besloten. Tevens kan dit tijdens de intake zo al ingepland worden.