Score 4.7 van 5 sterren.
€62,95
Mogelijk niet beschikbaar
Gratis verzending!
Klik om dit product op bol.com te bekijken
Het is een handig boek voor ouders van hoogbegaafde kinderen, leerkrachten, psychologen, orthopedagogen, psychiaters, artsen e.d. die in aanraking komen met hoogbegaafde kinderen en jongeren die kenmerken laten zien van een stoornis. Veelal is het geen stoornis. In dit boek wordt duidelijk de overlap en de verschillen in kaart gebracht tussen hoogbegaafdheid en stoornissen.

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze

creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij
een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of
een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige
medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals
goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat
‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnosen
en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel
praktische aanwijzingen.
Deze vertaling van Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and
Adults bevat een introductie voor de Nederlandstalige lezer door dr. Els Schrover,
expertisecentrum hoogbegaafdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, en
medewerker aan het tijdschrift Talent.
Dit boek is ook in het Nederlands taalgebied een gezaghebbend en veel gehanteerd
boek. De oorspronkelijke editie ontving in de Verenigde staten meerdere prijzen.


Score 4.0 van 5 sterren.
€48,-
Mogelijk niet beschikbaar
Gratis verzending!
Klik om dit product op bol.com te bekijken
Onze slimste, meest creatieve kinderen en volwassenen worden vaak over het hoofd gezien, verkeerd begrepen en onjuist gediagnosticeerd met een diagnose als ADHD, OCD, ODD of autisme. Bij hoogbegaafden die daadwerkelijk een beperking hebben worden hun talenten vaak over het hoofd gezien. Te veel hoogbegaafde kinderen krijgen onjuiste diagnoses, onnodige medicatie of een niet passende behandeling.
Dit meervoudig bekroonde handboek helpt zorgprofessionals en ouders te verhelderen of het vaak eigenzinnige gedrag ten dele voortkomt uit een bepaalde stoornis. Hierbij worden adviezen gegeven voor toepassing van deze kennis in de praktijk. Deze tweede editie is geheel herzien, aansluitend bij zowel de DSM-5 als de ICD-10, en is uitgebreid met hoofstukken over verslaving, auto-immuunproblemen en leerstoornissen. Belangrijke onderwerpen zijn hierbij:
• Diagnoses die vaak bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden gesteld.
• Typerende eigenschappen van hoogbegaafde kinderen en volwassenen.
• Kenmerken van gangbare misdiagnoses.
• Dubbel bijzonder zijn, bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid én leermoeilijkheden.
• Richtlijnen om misdiagnostiek te voorkomen.
• Problemen in de ouder-kindrelatie.
• Problematiek bij hoogbegaafde volwassenen.
• Het selecteren van een begeleider of zorgprofessional.
Deze druk is een vertaling van de nieuwste Amerikaanse druk en de vertalers zijn Nederlandse experts die de informatie hebben omgezet naar de Nederlandse situatie.


Score 0.0 van 5 sterren.
€43,-
Mogelijk niet beschikbaar
Gratis verzending!
Klik om dit product op bol.com te bekijken
Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.
Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen veel bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtewereld van hoogbegaafde kinderen.
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen. Daarvoor geeft dit boek een schat aan praktische tips en adviezen.
De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted Children is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. De auteurs zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland.
Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.


Score 4.2 van 5 sterren.
€30,-
Mogelijk niet beschikbaar
Gratis verzending!
Klik om dit product op bol.com te bekijken
Een revolutionair boek om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen!

Er is niets frustrerender dan slimme, getalenteerde kinderen steeds weer te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of aankleden. Of met het omgaan met teleurstelling of boosheid. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in executieve functies. Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag. Dat komt voor bij kinderen met ADHD, autisme, leerstoornissen en niet-aangeboren hersenafwijkingen. Ook bij hoogbegaafde kinderen komt het vaak voor dat hun executieve functies verzwakt zijn doordat ze langdurig te weinig uitdaging hebben gekregen op school. Bepaalde gebieden in de hersenen gaan daardoor minder effectief functioneren.

In Slim maar … hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders en professionals voor elk kind een specifiek en effectief actieplan opstellen.
*Herken de sterke en zwakke punten bij kinderen
*Gebruik activiteiten en spelletjes om specifieke vaardigheden te trainen
*Oefen dagelijkse routines zoals aankleden, huiswerk maken, naar bed gaan
*Leer kinderen strategieën om beter met andere kinderen om te gaan
*Help kinderen zich minder angstig en meer zelfverzekerd te voelen

”Dit briljante boek is verreweg het beste dat ik over dit onderwerp heb gelezen.” Russell A. Barkley, auteur van Diagnose ADHD

Peg Dawson is psycholoog aan het Center for Learning and Attention Disorders in Portsmouth, New Hampshire. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van dit Center. Beiden hebben meer dan 30 jaar ervaring met het werken met kinderen met aandachtstekort-, leerstoornissen en gedragsproblemen.


Score 4.5 van 5 sterren.
€17,50
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product op bol.com te bekijken
Overgevoelige en paranormale kinderen zijn niet gek, ziek of speciaal, maar voor veel volwassenen is het wel moeilijk om met deze kinderen om te gaan, zeker als zij zelf niet overgevoelig zijn. Wat gaat er in ze om? Wat zien en voelen ze? In dit Handboek voor overgevoelige kinderen geeft Norma Prikanowski uitleg, achtergronden, tips, oefeningen en technieken en legt zij uit hoe kinderen gecoacht kunnen worden. Een gedegen, up-to-date handboek dat zowel ouders als professionals kan ondersteunen.

Norma Prikanowski-van Veggel gebruikt haar ervaring als therapeute, moeder en medium om ouders, opvoeders en hulpverleners te ondersteunen bij het coachen van overgevoelige, hooggevoelige en paranormale kinderen. Norma studeerde af als hbo-therapeute in NLP-/hypnotherapie en natuurgeneeskundig energetische kindertherapie. Ze volgde aanvullende opleidingen als shiatsutherapie, therapeutische kinderyoga en weerbaarheids- en MindfulKids-trainingen. Naast haar praktijk is ze hoofddocent aan het opleidingsinstituut Ashana Holistic Education. Norma heeft twee seizoenen meegewerkt aan het RTL4-programma Het zesde zintuig – plaats delict.


Score 4.8 van 5 sterren.
€15,95
Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product op bol.com te bekijken
“Een fantastisch, toegankelijk prentenboek over de werking en groeikracht van het brein. Je Fantastische Elastische Brein is een perfecte introductie op de ontwikkeling van een ‘growth mindset’. De illustraties, de helderheid van de feiten over het brein, de humor en de inspirerende boodschappen over hoe we direct invloed kunnen uitoefenen op de groeicapaciteit van ons brein, maken van dit boek een onmisbare bron voor thuis en op scholen. Zoals de auteur zegt: ‘Iedere actie van een kind als ‘breinkunstenaar’, vormt onze toekomstige wereld’.” Shirley Clarke, auteur van Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment.

Bij dit boek is een downloadbaar lesplan ontwikkeld dat bestaat uit drie activiteitensets. Deze klassikale activiteiten moedigen kinderen aan om te reflecteren op hun individuele ervaringen, met name ervaringen die betrekking hebben op persoonlijk succes en gebieden van groei. De activiteiten bieden leerkrachten tevens de kans om de karaktervorming van de kinderen te ontwikkelen op het gebied van moed, redeneren en verantwoordelijkheid.

“Je Fantastische Elastische Brein van JoAnn Deak is een belangrijke aanvulling op de boekenkast in elke klas waarin met ‘growth mindset’ gewerkt wordt. Zelfs onze jongste leerlingen zullen een conceptueel begrip opbouwen van de neuroplasticiteit van het brein, dankzij de prachtige illustraties en de begrijpelijke uitleg.”
Mary Cay Ricci, auteur van Mindsets op school

“Je Fantastische Elastische Brein is een inspirerend prentenboek met een belangrijke boodschap voor kinderen: je kunt je brein sterker en slimmer maken door nieuwe dingen te leren, te oefenen en fouten te maken. Dit boek is een aanrader voor iedereen die kinderen wil helpen bij het ontwikkelen van een ‘growth mindset’, die talenten laat groeien en op laat bloeien!”
drs. Floor Raeijmaekers, medeoprichter van Platform Mindset en eigenaar van Het TalentenLab

Vooral ook handig om te lezen met kinderen die faalangstig zijn. Zo krijgen ze inzicht in hoe het brein werkt en hoe belangrijk het is om gewoon dingen te proberen en dat je zo je brein de kans geeft om te groeien. Tevens leren ze dat ook door fouten te maken je brein leert en groeit.